MENI

21. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

15.9.2005 15:00

Dnevni red:

  1. Verificiranje Zapisnika sa 20. sjednice održane 09.06. i 13.06.2005.g., 18.sjednice održane 22.07.2005.g. i 19. sjednice održane 27.07.2005.g.
  2. Prijedlog zakona o Agenciji za informaciono društvo Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,
  3. Ostala pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.