MENI

23. sjednica Komisije za promet i komunikacije

26.1.2006. 14:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Verificiranje Zapisnika 22. sjednice, održane 05.12.2005.godine,
  2. Prijedlog zakona o Agenciji za informaciono društvo Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH,
  3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o putnim ispravama u BiH, predlagač Dušanka Majkić,
  4. Razmatranje Izvješća o radu Državne regulatorne komsije za električnu energiju u 2005.g.
  5. Prijedlog plana rada Komisije za 2006.godinu,
  6. Ostala pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.