MENI

27. сједница Комисије за саобраћај и комуникације

29.8.2006. 9:00

Дневни ред:

  1. Верифицирање Записника 26. сједнице, одржане 06.07.2006.године,
  2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, предлагачи посланици Селим Бешлагић, Мирсад Ћеман и Бериз Белкић,
  3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, предлагачи посланици Мирсад Ћеман и Изет Хаџић,
  4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, предлагач посланик Милорад Живковић,
  5. Предлог закона о електронском потпису, предлагач Савјет министара БиХ,
  6. Одлука Савјета министара БиХ о предмету, обиму и врсти концесије у сврху изградње Аутопута на коридору 5ц,
  7. Информација и закључци са Јавне расправе о Пројекту “Аутопут на коридору 5Ц“,
  8. Остала питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.