MENI

02. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

24.1.2003 12:00 sala 3/II

Dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika sa 1.sjednice Komisije za promet i komunikacije
  2. Izbor prvog i drugog zamjenika predsjedavajućeg Komisije za promet i komunikacije
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hrecegovini (predlagač: Dom naroda)
  4. Dogovor oko izrade Orijentacionog radnog plana Komisije za 2003.god.
  5. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.