MENI

02. сједница Комисије за саобраћај и комуникације

24.1.2003. 12.00 сала 3/I

Дневни ред:

  1. Верификација записника са 1.сједнице Комисије за промет и комуникације
  2. Избор првог и другог замјеника предсједавајућег Комисије за промет и комуникације
  3. Разматрање Приједлога закона о измјенама Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Хрецеговини (предлагач: Дом народа)
  4. Договор око израде Оријентационог радног плана Комисије за 2003.год.
  5. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.