MENI

04. сједница Комисије за саобраћај и комуникације

28.10.2003. 10:00 сала 2/I

Дневни ред:

    1. Верификација записника са 3. сједнице Комисије за саобраћај и комуникације;
    2. Утврђивање приједлога закључака у вези са Информацијом Савјета министара БиХо досадашњим активностима на изградњи аутопута Коридор Вц;
    3. Текућа питања.

        Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.