MENI

05. sjednica Komisije za promet i komunikacije

11.2.2004. 11:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika 4. sjednice Komisije za promet i komunikacije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini (predlagatelj:Vijeće ministara BiH);
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o osnivanju Neovisnog operatera sustava za prijenosni sustav u Bosni i Hercegovini (predlagatelj:Vijeće ministara BiH);
  4. Razmatranje Prijedloga zakona o Auto-moto savezu Bosne i Hercegovine (predlagatelj:zastupnik Momčilo Novaković);
  5. Razmatranje prijedloga za izradu Orijentacionog radnog plana za 2004. i
  6. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.