MENI

06. сједница Комисије за саобраћај и комуникације

26.4.2004. 11.00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Верификација Записника са 5.сједнице Комисије за саобраћај и комуникације,
  2. Разматрање Приједлога закона о оснивању Компаније за пренос елетричне енергије у Босни и Херцеговини ради сачињавања новог извјештаја за Дом - предлагач Савјет министара БиХ,
  3. Разматрање Приједлога закона о оснивању Независног оператора система за преносни систем у Босни и Херцеговини ради сачињавања новог извјештаја за Дом - предлагач Савјет министара БиХ,
  4. Разматрање приједлога закона о Ауто - мото савезу БиХ - предлагач посланик Момчило Новаковић,
  5. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.