MENI

09. сједница Комисије за саобраћај и комуникације

18.1.2005. 11:00

Дневни ред:

    1. Верифицирање Записника 8. сједнице, одржане 15.7.2004;
    2. Приједлог закона о пошти, предлагатељ Вијеће министара БиХ,
    3. Остала питања.

    Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.