MENI

13. сједница Комисије за саобраћај и комуникације

21.3.2005. 11:00

Дневни ред:

  1. Верификација Записника 12.сједнице, одржане 11.3.2005;
  2. Приједлог закона о Јавном радиотелевизијском суставу Босне и Херцеговине, предлагатељ Вијеће министара БиХ;
  3. Остала питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.