MENI

09. sjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

17.11.2004. 10:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 8 sjednice Komisije,
  2. Prijedlog Rezolucije zastupnika Milorada Živkovića o prihvatanju obaveza Ottawskog dokumenta s programom djelovanja međunarodne konferencije o populaciji i razvoju (ICPD) iz 2002. godine.
  3. Zakonodavna inicijativa - promjena člana 36. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 26/04),
  4. Praćenje usklađenosti prijedloga zakona s Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH», broj 16/03)
  5. Realizacija zacrtanih aktivnosti i plan aktivnosti Komisije do kraja 2004. godine.
  6. Tekuća pitanja

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.