MENI

19. sjednica Komisije za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil Predstavničkog doma

17.1.2005 11:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 18 sjednice Komisije,
  2. Rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina,
  3. Utvrđivanje izvještaja o posjeti članova Komisije Međunarodnom krivičnom sudu za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije (ICTY),
  4. Utvrđivanje orijentacionog radnog plana za 2005. godinu.
  5. Razmatranje predstavke decertificiranih policajaca Federacije BiH
  6. Razmatranje predstavke Omladinske informativne agencije
  7. Tekuća pitanja

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.