MENI

17. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

6.11.2003 11:00

Dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice održane 20.10.2003 i 16. sjednice održane 23.10.2003. godine
  2. Prijedlog zakona o odbrani Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH,
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH,
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH,
  5. Davanje mišljenja o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, prijedlog poslanika Nikole Špirića,
  6. Ostala pitanja.