MENI

65. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

12.11.2020 14:00 Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 64. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Strategije za unapređivanje i zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, za period 2020-2024. godina;
  3. Tekuća pitanja:
    a) Dopis Jaska Borovčevića, akt broj: 05/7-37-1-2179/20 od 6. 11. 2020.
    b) Razmatranje narednih aktivnosti Vijeća nacionalnih manjina BiH i priprema za izradu Plana rada za 2021. godinu