MENI

18. сједница Комисије за људска права, имиграцију, избјеглице и азил Представничког дома

19.6.2002. 10:00 сала 2/I

Дневни ред:

Дневни ред сједнице

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.

Ако у архиви Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине не постоји дневни ред као засебан документ, на веб-страници је доступан извод из записника који садржи дневни ред сједнице.