MENI

14. sjednica Zajedničke komisije za odbrambenu i sigurnosnu politiku i nadzor nad radom odbrambenih i sigurnosnih struktura na nivou BiH

9.11.2004 10:00

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika 12. sjednice Zajedničke komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o učestvovanju pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, državnih službenika i ostalih zaposlenih u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu (predlagač: poslanik Momčilo Novaković);
  3. Razmatranje inoviranog teksta Prijedloga rezolucije o odlaganju slanja svih BH vojnih i policijskih formacija u misije u inostranstvo do donošenja odgovarajućeg zakona i aktivnostima u ovoj oblasti (predlagači poslanici: Zlatko Lagumdžija, Jozo Križanović i Selim Bešlagić);
  4. Razmatranje Informacije o stanju popunjenosti ljudstvom Ministarstva odbrane BiH po zaključku 13. sjednice Zajedničke komisije (izvjestioci: ministar i zamjenici ministra odbrane BiH);
  5. Razmatranje i sublimiranje poslaničkih prijedloga zaključaka proisteklih prilikom rasprave na Predstavničkom domu o Informaciji o stanju sigurnosti BiH;
  6. Tekuća pitanja.