MENI

22. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

25.2.2004 10:00

Dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 19. sjednice, održane 15.12.2003. godine i 21. sjednice održane 30.01.2004. godine,
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH,
  3. Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zastavi BiH, predlagač Vijeće ministara BiH
  4. Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj himni BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
  5. Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o grbu BiH, predlagač Vijeće ministara BiH
  6. Prijedlog zakona o pravima i dužnostima članova Parlamentarne skupštine BiH, predlagač Adminstrativna komisija PD PS BIH
  7. Prijedlog Zaključka o potrebi izrade Kodeksa jedinstvenih nomotehničkih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine,
  8. Izjašnjenje na zahtjev Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi Zakona o imunitetu BiH (''Službeni glasnik BiH 32/02),
  9. Prijedlog zakona o postupku medijacije, predlagač Vijeće ministara BiH,
  10. Ostala pitanja.