MENI

66. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

7.12.2020 17:00 Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 65. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Informacije o izboru predstavnika nacionalnih manjina u općinskim/gradskim vijećima na Lokalnim izborima u BiH 2020. godine, podnosilac: Nedžad Jusić;
  3. Razmatranje Prijedloga plana rada Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2021. godinu;
  4. Tekuća pitanja:
    a) Upoznavanje s dopisom Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske;
    b) Upoznavanje s dopisom g. Jusufa Jusufovića;
    c) Ostalo.