MENI

34. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

11.10.2004 12:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika sa 32. sjednice održane 27.07.2004. godine i sa 33. sjednice održane 02.08.2004. godine,
  2. Prijedlog amandmana na Ustav BiH, predlagači poslanici Elmir Jahić i Mirsad Ćeman,
  3. Prijedlog amandmana na Ustav BiH, predlagač poslanik Jozo Križanović,
  4. Inicijativi Kluba poslanika HDZ-Demokršćani na temu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine i eventualnih ustavnih promjena,
  5. Prijedlog amandmana na Ustav BiH, predlagač poslanik Jozo Križanović
  6. Prijedlog zakona o sportu BiH, predlagač poslanik Nikola Špirić,
  7. Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava, stanova i poljoprivrednih gazdinstava u 2005. godini, predlagač poslanik Milorad Živković,
  8. Prijedlog zakona o Agenciji za osiguranje prisilnog oduzimanja imovine stečene krivičnim djelima i upravljanje oduzetom imovinom, predlagači poslanici Jozo Križanović, Zlatko Lagumdžija i Selim Bešlagić,
  9. Specijalni izvještaj Ombudsmana za ljudska prava BiH o pitanjima registracije birača radi ostvarivanja aktivnog biračkog prava i o ostvarivanju pasivnog biračkog prava nacionalnih manjina za opštinske izbore 2004.
  10. Ostala pitanja.