MENI

41. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

11.2.2005 10:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika sa 39. sjednice održane 11.01.2005. godine, i zapisnika sa 40. sjednice održane 31.01.2005.
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama Bosne i Hercegovine, predlagači Zlatko Lagumdžija, Jozo Križanović i Selim Bešlagić,
  3. Prijedlog zakona o duhanu, predlagači Zlatko Lagumdžija, Jozo Križanović i Selim Bešlagić,
  4. Prijedlog zakona o trošarinama na duhan, predlagači Zlatko Lagumdžija, Jozo Križanović i Selim Bešlagić,
  5. Prijedlog zakona o Službi za poslove sa strancima, predlagač Vijeće ministara BiH,
  6. Prijedlog zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH,
  7. Prijedlog zakona o pravima i dužnostima članova Parlamentarne skupštine BiH, predlagač Administrativna komisija PD,
  8. Prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, predlagač poslanik Momčilo Novaković,
  9. Prijedlog zakona o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH,
  10. Ostala pitanja.