MENI

44. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

11.4.2005 10:00 Bijela sala

Dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 42. sjednice održane, 09.03.2005. godine
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH,
  3. Prijedlog zakona o zaštiti tajnih podataka, predlagač Zajednička sigurnosno-obavještajna komisija za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH,
  4. Prijedlog zakona o praznicima Bosne i Hercegovine, predlagači poslanici Zlatko Lagumdžija, Jozo Križanović i Sealim Bešlagić,
  5. Utvrđivanje Prijedloga pravnog mišljenja u vezi sa zahtjevom Komisije za razmatranje statusa osoba naturaliziranih poslije stupanja na snagu Ustava BIH do stupanja na snagu Zakona o državljanstvu BiH (Zaključak Predstavničkog doma PS BiH broj 01-50-1-54-53/05 od 25.03.2005.godine),
  6. Zahtjev za autentično tumačenje -jasnoća norme – član 1.4. Zaključka, člana 13.10 Izbornog zakona BiH (''Službeni glasnik BiH'' br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04 i 20/04), opštinskih vijeća: Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo i Novi Grad Sarajevo;
  7. Ostala pitanja.