MENI

46. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

11.5.2005 10:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 44. sjednice održane, 11.04.2005. godine;
  2. Prijelog zakona o geomatici, predlagač Mirsad Ćeman;
  3. Prijelog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
  4. Ponovno utvrđivanje Prijedloga pravnog mišljenja u vezi sa zahtjevom Komisije za razmatranje statusa lica naturaliziranih poslije stupanja na snagu Ustava BiH do stupanja na snagu Zakona o državljanstvu BiH (Zaključak Predstavničkog doma PS BiH od 21.04.2005. godine);
  5. Zahtjev Ministarstva finansija i trezora za autentično tumačenje čl. 1. i 15. Zakona o ombudsmenu BiH (''Službeni glasnik BiH'' br. 19/02 i 35/04) u pogledu zakonske osnove za donošenje Odluke o plaćama ombudsmana za ljudska prava BiH – jasnoća norme, član 1.4 Zaključka;
  6. Zahtjev Ureda za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH za autentično tumačenje Zakona o državnoj službi u institucijama BiH (''Službeni glasnik BiH'' br. 12/02, 19/02, 8/03, 35/03, 4/04 i 17/04) u pogledu jasnog definiranja neovisnosnog statusa viših revizora, revizora i IT revizora – jasnoća norme, član 1.4 Zaključka;
  7. Razmatranje Izvještaja o radu Pravobranilaštva BiH za period 01.01.2004 do 31.12.2004. godine.
  8. Ostala pitanja.