MENI

51. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

15.9.2005 12:00 sala 1/I

Dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 49. sjednice, održane 22.07.2005. godine;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
 3. Prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, predlagač Milorad Živković;
 4. Prijedlog zakona o zaštiti ličnih podataka, predlagač Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o reviziji institucija BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o administrativnim taksama, predlagač Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrijednost, predlagači Zlatko Lagumdžijai drugi;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o trošarinama BiH, predlagači Zlatko Lagumdžijai drugi;
 9. Prijedlog zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o osnovama geomatike Bosne i Hercegovine, predlagač poslanik Mirsad Ćeman;
 11. Prijedlog zakona o praznicima Bosne i Hercegovine, predlagači Zlatko Lagumdžija i drugi;
 12. Zahtjevi za autentično tumačenje – jasnoća norme:
  a)    Zahtjev DOO Granit Banja Luka za tumačenje oko primjene Zakona o porezu na promet (''Službeni glasnik BiH'' br. 62/04);
  b)    Zahtjev VF komerc Sarajevo za tumačenje člana 23. zakona o akcizama u BiH (''Službeni glasnik BiH'' br. 62/04);
  c)    Zahtjev advokata Hodžić Nijaza za tumačenje člana 75. i 94. stava 5. člana 41. Zakona o izvršnom postupku i člana 12. Zakona o parničnom postupku;
 13. Ostala pitanja.