MENI

55. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

31.10.2005 12:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 54. sjednice,održane 13.10.2005. godine;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
  3. Prijedlog zakona o zaštiti osobnih podataka, predlagač Vijeće ministara BiH;
  4. Ostala pitanja.