MENI

56. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

18.11.2005 13:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Verificiranje Zapisnika sa 55. sjednice, održane 31.10.2005. godine;
  2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama, predlagač Nikola Špirić;
  3. Prijedlog zakona Bosne i Hercegovine o pomilovanju, predlagač Vijeće ministara BiH;
  4. Prijedlog zaključka – poslovničke procedure, predlagač Mirsad Ćeman;
  5. Program javnih saslušanja Ustavno-pravnih komisija oba Doma na temu visokog obrazovanja, predlagač Istraživački centar PS BiH;
  6. Zahtjev za autentično tumačenje člana 19.9 Izbornog zakona BiH - Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Skupštine Zeničko – Dobojskog kantona i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH;
  7. Ostala pitanja.