MENI

65. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

18.4.2006 10:00 sala 1/I

Dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 63. sjednice održane 16.03.2006. godine; i 64. sjednice održane 31.03.2006. godine;
 2. Prijedlog Amandmana na Ustav BiH, predlagač Mladen Potočnik;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, predlagač Nikola Špirić;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi BiH, predlagač Nikola Špirić;
 5. Prijedlog zakona o klasifikaciji djelatnosti, predlagač Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, predlagač Momčilo Novaković;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama idopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog Amandmana na Ustav BiH, predlagač Predsjedništvo BiH;
 10. Zahtjevi za autentično tumačenje, jasnoća norme:
  a) Člana 96. (u vezi sa članom 99. i 100.) Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (''Sl. glasnik BiH'', br. 8/06) – Agencija za lijekove Republike Srpske;
  b) Člana 3. Zakona o spoljnotrgovinskoj komori BiH («Sl. glasnik BiH», br. 30/01) – Preduzeće za proizvodnju metalnih proizvoda ''Metal'' a.d. Gradiška;
  c) Člana 60. stav 3. Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera (''Sl. glasnik BiH'', br. 13/05) u vezi sa članom 185. stav 2. tačke e) ZKP-a BiH (''Sl. glasnik BiH'', br. 3/03, 32/03, 36/03, 24/04, 63/04, 13/05, 44/05) – Ministarstvo pravde BiH;
  d) Člana 23. Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine (''Sl.glasnik BiH'', br. 78/05) – Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine;
  e) Zakona o akcizama (''Sl.glasnik BiH'', br. 62/04 ) – Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje;
  f) Člana 55. stav 6. Zakona o radu u institucijama BiH (''Sl.glasnik BiH'', br. 26/04, 7/05 i 48/05) na Zahtjev administrativne komisije Predstavničkog doma i Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda PS BiH.
 11. Ostala pitanja.