MENI

67. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

7.6.2006 13:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 66. sjednice održane 11.05.2006. godine;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu stare devizne štednje, predlagač poslanik Tihomir Gligorić;
  3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Državnoj graničnoj službi BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
  4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o policijskim službenicima BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
  5. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o policijskim službenicima BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
  6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ustupanju predmeta od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Tužilaštvu BiH i korištenju dokaza pribavljenih od Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u postupcima pred sudovima u BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
  7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
  8. Prijedlog zakona o klasifikaciji djelatnosti u BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
  9. Ostala pitanja.