MENI

Konstituirajuća sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma

17.12.2002 15:40

Dnevni red:

  1. Izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Komisije Predstavničkog doma za vanjsku trgovinu i carine.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.