MENI

03. сједница Комисије за спољну трговину и царине Представничког дома

16.7.2003. 14.00

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 1. и 2. сједнице Комисије
  2. Анализа стања извоза и увоза у Босни и Херцеговину
  3. Орјентациони радни план Комисије
  4. Остала питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.