MENI

07. сједница Комисије за спољну трговину и царине Представничког дома

13.4.2004. 14:00

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 5. и 6. сједнице Комисије
  2. Поновно разматрање приједлога Закона о измјенама и допунама Закона о Спољнотрговинској комори Босне и Херцеговине, предлагач посланик Момчило Новаковић
  3. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.