MENI

11. сједница Комисије за спољну трговину и царине Представничког дома

26.7.2004. 14:00

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 9. сједнице Комисије
  2. Разматрање Приједлога закона о храни, предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине,
  3. Разматрање Приједлог закона о надзору над тржиштем у Босни и Херцеговини, предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине,
  4. Разматрање Приједлога закона отехничким захтјевина за производе и оцјењивању усклађености, предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине,
  5. Разматрање Приједлога закона о општој безбједности производа, предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине,
  6. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.