MENI

17. сједница Комисије за спољну трговину и царине Представничког дома

3.2.2005. 09.00

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 16. сједнице Комисије
  2. Предлог Закона о измјенама Закона о Царинској тарифи Босне и Херцеговине од 9.3.2004. године, предлагача Азре Хаџиахметовић
  3. Реализација Закључка 16. сједнице Комисије о «Извјештају о стратегији извозно-увозне политике Босне и Херцеговине», достављен од Министарства спољне трговине и економских односа
  4. Разматрање Извјештаја Уставно-правне комисије Представничког дома о аутентичном тумачењу члана 3. Закона Спољнотрговинској комори Босне и Херцеговине по захтјеву Привредне коморе Републике Српске
  5. Предлози и мишљења за израду Оријентационог радног плана за 2005. годину
  6. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.