MENI

18. сједница Комисије за спољну трговину и царине Представничког дома

9.3.2005. 14:00

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 17. сједнице Комисије
  2. Утврђивање Предлог закона о измјени Закона о Царинској тарифи Босне и Херцеговине (реализација закључка 17. сједнице Комисије)
  3. Разматрање Предлога Пословника Представничког дома (измјене и допуне сачињене од Привремене комисије Дома, достављене 26.1.2005. године)
  4. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.