MENI

21. сједница Комисије за спољну трговину и царине Представничког дома

17.5.2005. 8:30

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 20. сједнице Комисије
  2. Коначан став Комисије о Приједлогу закона о измјени Закона о царинској тарифи Босне и Херцеговине ради достављања у парламентарну процедуру на разматрање и усвајање
  3. Разматрање Информације о резултатима примјене имплементације Закона о допунама Закона о царинској тарифи Босне и Херцеговине, који се односи на увоз меса, (Министарство спољне трговине и економских односа доставило 21.4. 2005. по Закључку 53. сједнице Представничког дома)
  4. Разматрање дописа начелника општине Градишка упућеног и Комисији, у вези посредовања код суфинансирања у рјешавању функционисања граничног прелаза
  5. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.