MENI

22. сједница Комисије за спољну трговину и царине Представничког дома

19.7.2005. 12.00

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 21. сједнице Комисије
  2. Усвајање закључака на основу јавне расправе, одржане 7. јуна 2005. године, о       Информацији о резултатима имплементације Закона о допунама Закона о царинској тарифи Босне и Херцеговине, који се односи на увоз меса (реализација Закључка 21. сједнице Комисије)
  3. Разматрање Кратке анализе спољнотрговинске размјене БиХ-Стање трговинског дефицита БиХ и мјере за његово смањење, достављене од Савјета министара БиХ по закључку 53. сједнице Представничког дома
  4. Разматрање Анализе резултата одлука Савјета министара БиХ о привременој обустави нулте царинске стопе по Уговору о слободној трговини између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске односно Споразума о слободној трговини између Босне и Херцеговине и Србије и Црне Горе, по закључку 53. сједнице Представничког дома
  5. Избор другог замјеника предсједавајућег Комисије за спољну трговину и царине
  6. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.