MENI

25. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma

18.11.2005 11:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 24. sjednice Komisije
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o implementaciji Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, gomilanja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju, predlagač Vijeće ministara BiH
  3. Izjašnjenje Ministrstva vanjskutrgovine i ekonomskih odnosa po zaključcima iz Izvještaja Komisije razmatranih na 63. sjednici Predstavničkog doma, 27. jula 2005. godine, a koji se odnose na rezultate primjene Zakona o dopunama Zakona o carinskoj tarifi BiH
  4. Tekuća pitanja:
                 a) upoznavanje o realizaciji zaključaka Komisije koji se odnose na Prijedlog   dopuna Zakona o carinskoj politici BiH, predlagača Mirsada Ćemana i Beriza Bekića, poslanika u Predstavničkom domu
                 b) Zahtjev Ministarstva finansija i trezora za autentično tumačenje stava 3. člana 176. Zakona o carinskoj politici BiH;
                 c) Izvještaj Uprave za indirektno oporezivanje u vezi tačke 4. Zaključaka 63. sjednice Predstavničkog doma (dostavljen poslanicima poštom 12.10.2005.).

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.