MENI

30. сједница Комисије за спољну трговину и царине Представничког дома

13.9.2006. 13.00

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 29. сједнице Комисије;
  2. Поновно разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи Босне и Херцеговине, предлагач: посланик Ружа Сопта;
  3. Текућа питања
       а) нацрт Извјештаја о раду комисије за вањску трговину и царине за мандатни период 2002-2006. године, сачињен на основу дoписа ОЕБС-а.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.