MENI

09. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

23.9.2003 13:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 7. i 8. sjednice Komisije,
  2. Rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama,
  3. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.