MENI

50. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

17.5.2006 11:00

Dnevni red:

 1. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (predlagači: poslanici B. Belkić, S.Kapetanović, A.Hadžiahmetović, A.Huskić, M.Suljkanović i N.Duraković);
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (predlagač: poslanik Nikola Špirić); 
 3. Izvještaj o prvim efektima uvođenja PDV-a (sačinilac: Vijeće ministara BiH);
 4. Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2005. godinu (predlagač: Centralna banka BiH);
 5. Izvještaj o finansijskom poslovanju po godišnjem obračunu za period 1.1. do 31.12.2005. godine JP NIO „Službeni list BiH“ (predlagač: JP NIO „Službeni list BiH“);
 6. Izvještaj o poslovanju Ureda za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH za 2005. godinu (predlagač: Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH);
 7. Razno:
  a)      Obavještenja o realizaciji zaključaka i preporuka Komisije za finansije i budžet i Predstavničkog doma PS BiH u vezi revizije FIPA-e, Agencije za rad i zapošljevanje BiH i Komisije za otvaranje i prihvatanje ponuda za korisnike Budžeta institucija;
  b)      Informacija Uprave za indirektno oporezivanje BiH o problemima u vezi nadležnosti za postupanje po presudama sudova u upravnim sporovima.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.