MENI

06. сједница Уставно - правне комисије Дома народа

14.5.2003. 10:00

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 5. сједнице Уставно-правне комисије Дома народа;
  2. Приједлог Одлуке о ратификацији допуне Монтреалског протокола о материјама које оштећују озонски омотач, Лондон 29. липња 1990. – предлагатељ Предсједништво БиХ;
  3. Приједлог Одлуке о ратификацији допуне Монтреалског протокола о материјама које оштећују озонски омотач, Копенхаген 25. студени 1992. – предлагатељ Предсједништво БиХ;
  4. Приједлог Одлуке о ратификацији измјене Монтреалског протокола усвојене на деветом састанку странака, Монтреал 17. рујан 1997. – предлагатељ Предсједништво БиХ;
  5. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.