MENI

12. сједница Уставно - правне комисије Дома народа

22.10.2003. 10:00

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника с 11. сједнице Уставно-правне комисије Дома народа;
 2. Приједлог измјена и допуна Прорачуна институција БиХ и међународних обвеза БиХ за 2003. – предлагатељ Предсједништво БиХ;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама закона о извршењу Прорачуна институција БиХ и међународних обвеза БиХ за 2003. – предлагатељ Предсједништво БиХ;
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама закона о држављанству БиХ – предлагатељ Заступнички дом;
 5. Приједлог одлуке о ратификацији Конвенције о признавању квалификација које се односе на високо образовање у Еуропској регији – предлагатељ ПредсједништвоБиХ;
 6. Приједлог одлуке о ратификацији Споразума између Вијећа министара БиХ и Републике Албаније о сурадњи у области образовања и науке – предлагатељ ПредсједништвоБиХ;
 7. Приједлог одлуке о ратификацији Споразума између Вијећа министара БиХ и Владе Републике Грчке о сурадњи у области културе, образовања и науке – предлагатељ ПредсједништвоБиХ;
 8. Приједлог одлуке о ратификацији Споразума између Вијећа министара БиХ и Владе Републике Бугарске о сурадњи у области културе, образовања и науке – предлагатељ ПредсједништвоБиХ;
 9. Приједлог одлуке о ратификацији Споразума о културној, научној и техничкој сурадњи између Вијећа министара БиХ и Владе Републике Француске – предлагатељ Предсједништво БиХ;
 10. Извјешће о раду Изборне комисије БиХ на спровођењу Опћих избора 2002. године у БиХ;
 11. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.