MENI

61. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

9.2.2021 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 60. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga Izvještaja o radu Nezavisne komisije za 2020. godinu;
  3. Razmatranje prijedloga Izvještaja o najavljenoj posjeti Zavodu za Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH;
  4. Razmatranje Predstavke zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Zenica, broj: 05/6-50-17-2232/20 od 18.11.2020. godine i broj: 05/6-50-17-2232-2/20 od 30.11.2020. godine;
  5. Razmatranje predstavke zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 05/6-50-17-222/21 od 25.1.2021.;
  6. Razmatranje predstavki zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 05/6-50-17-2232/20 od 28.1.2021.;
  7. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za mart 2021. godine

ODRŽANE SJEDNICE