MENI

23. сједница Уставно - правне комисије Дома народа

23.4.2004. 13:30

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника 20.21. и 22. сједнице Уставно-правне комисије Дома народа;
 2. Приједлог Оквирног закона о високом образовању у БиХ – предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 3. Приједлог закона о измјени закона о вањскотрговинској политици БиХ – предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 4. Приједлог закона о парничном поступку пред Судом БиХ – предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 5. Приједлог закона о Високом судском и тужилачком вијећу БиХ – предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 6. Приједлог закона о оснивању Института за стандардизацију БиХ – предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 7. Приједлог закона о оснивању Института за интелектуално власништво БиХ – предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 8. Приједлог закона за оснивање Института за мјеритељство/метрологију БиХ – предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 9. Приједлог закона о измјенама и допунама закона о министарствима и другим тјелима управе БиХ – предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 10. Приједлог закона о измјени Закона о Омбудсману за људска права БиХ – предлагатељ Предсједништво БиХ;
 11. Приједлог закона о измјенама Закона о царинској политици БиХ – Предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 12. Приједлог закона о поступку медијације – предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 13. Приједлог закона о раду у институцијама БиХ – предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 14. Приједлог закона о програму заштите свједока у Босни и Херцеговини - предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 15. Приједлог закона о спречавању прања новца - предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 16. Приједлог закона о измјенама и допунама закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине - предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 17. Приједлог закона о измјенама и допунама закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине - предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 18. Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ – предлагатељ Изборна комисија БиХ;
 19. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.