MENI

30. sjednica Ustavno - pravne komisije Doma naroda

7.9.2004 10:00

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 28. i 29. sjednice Ustavno-pravne komisije Doma naroda;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama idopunama zakona o uvozu i izvozu oružja i vojne opreme – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 3. Prijedlog zakona o osnutku Izvozno-kreditne agencije BiH – “IGA” – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o Društvu Crvenog krsta/križa BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o mineralnim gnojivima BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o zaštiti novih sorti biljaka BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o fitofarmaceutskim sredstvima BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o pomilovanju – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 11. Tekuća pitanja.

 Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.