MENI

55. сједница Уставно - правне комисије Дома народа

7.7.2006. 10.30

Дневни ред:

  1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи БиХ, предлагатељ Вијеће министара БиХ;
  2. Приједлог закона о допунама Закона о обрани БиХ, предлагатељ Бошко Шиљеговић;
  3. Приједлог закона о лијековима и медицинским средствима Босне и Херцеговине, предлагатељ Вијеће министара БиХ;
  4. Приједлог закона о допуни Закона о држављенству Босне и Херцеговине, предлагатељ Вијеће министара БиХ;
  5. Давање сугласности за ратифицирање Споразумаизмеђу Вијећа министара БиХ и Владе Републике Грчке о сурадњи у борби против криминала, посебице тероризма, илегалне трговине дрогом и организираног криминала;
  6. Давање сугласности за ратифицирање Додатка којим се мјења и допуњује Споразум између Високог представника за Босну и Херцеговину о успостави Уреда регистрара за Одсјек I. за ратне злочине и Одсјек II. за организирани криминал, господарски криминал и коропцију Казненог и Апелацијског одјела Суда Босне и Херцеговине и Посебног одјела за ратне злочине и Посебног одјела за организирани криминал, господарски криминал и корупцију Тужитељства Босне и Херцеговине;
  7. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.