MENI

68. sjednicа Vijeća nacionalnih manjina BiH

24.2.2021 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 67. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Informacija Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH o dodijeljenim sredstvima granta udruženjima nacionalnih manjina tokom 2020. godine;
  3. Informacija Vijeća Evrope u BiH o dodijeljenim sredstvima granta udruženjima nacionalnih manjina tokom 2020. godine;
  4. Verifikacija Prijedloga odgovora Vijeća nacionalnih manjina BiH o temi: „Govor mržnje, društvene mreže i manjine“;
  5. Tekuća pitanja:
    a) Informacija o statusu Odluke o Vijeću nacionalnih manjina BiH, te raspisivanju Javnog poziva za kandidiranje u članstvo Vijeća nacionalnih manjina BiH.