MENI

07. сједница Комисије за спољну и трговинску политику Дома народа

17.6.2003.

Дневни ред:

 1. Усвајање записника са 5. и 6. сједнице Комисије за вањску и трговинску политику;
 2. Извјештај о раду Комисије за вањску и трговинску политику за период фебруар – мај 2003. године;
 3. Приједлог Плана рада Комисије за вањску и трговинску политику за 2003. годину,
 4. Приједлог Одлуке о ратификацији Европске конвенције о сузбијању тероризма, Стразбур, 27. јануар 1977. године, предлагач Предсједништво БиХ;
 5. Приједлог Одлуке о ратификацији Измијењеног и поново успостављеног Споразума о развојном кредиту (пројекат подстицања извоза предузећа) између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој (кредит број 3257 БОС), предлагач Предсједништво БиХ;
 6. Приједлог Одлуке о ратификацији Меморандума о разумијевању између Европске заједнице и Босне и Херцеговине, предлагач Предсједништво БиХ;
 7. Докуменат «Опћи правци и приоритети за провођење вањске политике Босне и Херцеговине», материјал Предсједништва БиХ;
 8. Извјештај са XИ међународне конференције о конкуренцији, Бон, 18. - 20. мај 2003. године;
 9. Парламентарне групе за сарадњу са БиХ, информација Министарства вањских послова БиХ;
 10. Парламентарне групе пријатељства са БиХ или парламентарне групе за сарадњу са БиХ у парламентима других држава, информација Заједничке службе Секретаријата;
 11. Састанак са представницима Групе пријатељства Француска – БиХ у Сенату РФ, информација Министарства вањских послова БиХ;
 12. Програм активности везаних за демократску контролу над оружаним снагама, информација ОСЦЕ Мисија у БиХ, Одјел за сигурносну сарадњу;
 13. Текућа питања. 

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.