MENI

Konstituirajuća sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

24.2.2021 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Konstituiranje Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
  2. Upoznavanje s radom Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH, mandatni period 2014 -2018;
  3. Dogovor o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
  4. Tekuća pitanja.