MENI

12. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

27.11.2003

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Komisije;
  2. Saglasnost za ratifikaciju Ugovora o slobodnoj trgovini između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Moldove – predlagač Predsjedništvo BiH;
  3. Saglasnost za ratifikaciju Međunarodne konvencije o saradnji na sigurnosti zračne plovidbe od 13. decembra 1960. godine sa izmjenama od 6. jula 1970. godine, 21. novembra 1978. godine, 12. februara 1981. godine i 27. juna 1997. godine i Protokol od 8. oktobra 2002. godine o pristipanju Evropske zajednice “EUROCONTROLU-u” - predlagač Predsjedništvo BiH;
  4. Razmatranje informacije Zajedničke službe Sekretarijata PS BiH – Pregled službenih putovanja u inostranstvo članova i delegacija Parlamentarne skupštine BiH ostvarenih u periodu od 01. 01. – 31. 10. 2003. godine;
  5. Izvještaj Delegacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH sa 5. zasjedanja Asocijacije evropskih senata, Prag, 6. – 8. 10. 2003. godine;
  6. Izvještaj sa službenog puta; učešće u radu Makroekonomske istraživačke radne grupe u organizaciji Vijeća Evrope, 24. oktobar 2003. godine;
  7. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.