MENI

13. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

29.12.2003

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Komisije;
 2. Izvještaj o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku za period 17. juni - 27. novembar 2003. godine;
 3. Godišnji izvještaj o radu Komisije za 2003. godinu;
 4. Izvještaj o aktivnostima Komisije prema drugim organima i tijelima u Parlamentarnoj skupštini BiH, bh institucijama i ostalim:
  (a)   Formiranje grupa za prijateljstvo sa drugim zemljama;
  (b)   Razrješenje statusa sekretara domova i sekretara Zajedničke službe Sekretarijata PS BiH;
  (c)   Funkcioniranje Vijeća ministara BiH i njegovih ministarstava;
  (d)   Vizni režim;
  (e)   Stanje i kadrovska popunjenost u Ministarstvu vanjskih poslova BiH i DKP mreži;
  (f)    Aktivnosti na potpisivanju međunarodnih ugovora i carinska politika sa mogućnošću uključivanja PS BiH u neke od aktivnosti;
  (g)   Unapređenje rada INDOK službe PS BiH;
  (h)   Posjete Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma drugim državama;
  (i)    Mogućnosti bh privrede, tzv. “Privredna karta”.
 5. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.